ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Fethiye Avukatlık ve Arabuluculuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Arabuluculuk Hizmeti

07 Haziran 2012 tarihinde kabul edilip 22 Haziran 2013 tarih...

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık; gerçek ve tüzel kişilerin g&...

İş Hukuku

Ülkemizde İş Hukukunu düzenleyen ana mevzuat; 48...

Aile Hukuku

Aile hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun en kapsamlı bö...

Miras Hukuku

Miras avukatı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495-682....

Ceza Hukuku

Ceza davalarında yargılamanın şekli ile bu sürece katıl...

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, çok geniş kapsamlı olup; arazi, a...

İdare Hukuku

İdarenin iş ve işlemleri; çok sayıda kanun, yöne...

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, devletin mali faaliyetlerini hukuki  a&cc...

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin ekonomik çıkar...

Ticaret Hukuku

Ülkemizde Ticaret Hukukunu düzenleyen ana mevzuat;...

Borçlar Hukuku

 Ülkemizde borç ilişkilerini düzenleye...

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tamamlanmış yapıların belli bölümleri üzerind...

İmar Hukuku

Ülkemizde İmar Hukukunu düzenleyen ana mevzuat 319...

Kooperatif Hukuku

Ülkemizde Kooperatif Hukukunu düzenleyen ana mevzu...

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm kavramı, hukukumuza 6306 sayı...

Sosyal Güvenlik Hukuku

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hukukunu düzenleyen...

Tazminat Hukuku

Hukuk düzeni dışında yer alan bir olay sonucunda bir ki...

Askeri Yargı Hukuku

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda zikredilen suçları ...

Sigorta Hukuku

Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigorta...

Kadastro Hukuku

Ülkemizde Kadastro Hukukunu düzenleyen ana mevzuat...

Orman Hukuku

Ülkemizde Orman Hukukunu düzenleyen ana mevzuat 68...

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku alanında Fethiye Avukatlık ve Arabuluculuk B&u...

Maden Hukuku

Ülkemizde Maden Hukukunu düzenleyen ana mevzuat 32...

Deniz Ticareti Hukuku

Ülkemizde, deniz ticaret hukukuyla ilgili ana mevzuat, ...

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık personelinde sorumluluk bilincini &oum...

Yabancılar Hukuku

Ülkemizde Yabancılar Hukukunu düzenleyen ana mevzu...